Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Dr Jacek Kurek– Prezes (spus@us.edu.pl)
  • Dr hab. Krzysztof Maliszewski – Zastępca Prezesa
  • Mgr Michał Kuryś – Zastępca Prezesa
  • Mgr Anna Piontek - Skarbnik
  • Dr Łukasz Michalski – Sekretarz

 

W poprzednich kadencjach Prezesami Stowarzyszenia byli:

  • Dr hab. Zbigniew Kadłubek
  • Prof. dr hab. Tadeusz Sławek
  • Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan