Juwenalia Rybnickie 2010

Juwenalia to święto studentów, które w Rybniku przypada w połowie maja. Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ przy współpracy z Samorządami Studenckimi Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego, Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej oraz Centrum Kształcenia Politechniki Śląskiej organizuje szereg imprez skierowanych do środowiska akademickiego oraz mieszkańców miasta i regionu.

Najważniejszymi częściami Juwenaliów w Rybniku to wielki koncert plenerowy w kampusie; koncerty w klubach muzycznych; kabareton; warsztaty tańca; pochód, wizyta w urzędzie miasta i odbiór klucza do bram miasta.

Nazwa Juwenalia pochodzi od lacinskiego Iuvenalia "igrzyska w starożytnym Rzymie". Nazwa iuvenalis pochodziła od iuvenilis "młodzieńczy". Dziś stosuje się nie tylko samą nazwę Juwenaliów, często stosuje się również pochodzące od nazwy uczelni czy regionu.

Szczegóły: www.juwenalia.rybnik.pl