Zawiadomienie


Likwidatorzy Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego w składzie:
informują o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, które odbędzie się 14 października 2019 r. (poniedziałek) w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, Bankowa 12) w sali 24 o godzinie 15.30 (I termin), 15:45 (II termin).Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego:
  1. Przywitanie członków, podpisanie listy obecności.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta spotkania.
  3. Przedstawienie sprawozdania z likwidacji Stowarzyszenia.
  4. Dyskusja.
  5. Podjęcie decyzji o zatwierdzeniu sprawozdania z likwidacji.
  6. Podjęcie decyzji o zakończeniu likwidacji.
  7. Zakończenie zebrania.