SPOTKANIE Z MUZAMI - Prof. Artur Starczewski

23 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się seminarium „Spotkania z Muzami »Artur Starczewski w nauce/sztuce«”.

W seminarium wezmą udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja katalogu zawierającego wybrane dzieła prof. Artura Starczewskiego.

Seminarium, organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesława Banysia.

Załączamy szczegółowy program. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie z Muzami 1

Spotkanie z Muzami 2 - program

Seminarium to powinno zapoczątkować cykl podobnych wydarzeń uniwersyteckich ukazujących sylwetki uczonych śląskiej Alma Mater, którzy swoją pracą naukową lub artystyczną oraz zaangażowaniem w uniwersyteckie nauczanie ukształtowali (a nawet wciąż  kształtują) pokolenia młodych uczonych wiernych uniwersyteckiemu stylowi myślenia i działania. Są postaciami godnymi naśladowania i mistrzami wzbudzającymi podziw, gdyż przede wszystkim to Oni swoją postawą i polorem stworzyli obecny wizerunek naszej uczelni. Jeśli „Spotkania z Muzami” spełnią swoją rolę, staną się wydarzeniami utrwalającymi pamięć o Tych, którzy takiej pamięci są godni i którzy de facto stanowią istotę tradycji naszej uczelni.

Do takich postaci należy niewątpliwie śp. Profesor Artur Starczewski. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Zajmował się wiedzą wizualną będącą podstawą systematyzowania języka różnych dziedzin artystycznych. Był specjalistą w dziedzinie grafiki i plakatu. Od 1973 roku, nieprzerwanie, związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym, a następnie z Wydziałem Artystycznym w Cieszynie, gdzie współorganizował Instytut Wychowania Plastycznego. Profesor Starczewski swoje grafiki i plakaty prezentował na ponad 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Był  laureatem prestiżowej Nagrody im. Tadeusza Trepkowskiego oraz licznych nagród i wyróżnień uzyskanych na polskich i międzynarodowych konkursach plakatu. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i na świecie. Jest autorem niepowtarzalnych projektów insygniów rektorskich i dziekańskich, sztandaru i godła Uniwersytetu Śląskiego, pierwszych plakatów interdyscyplinarnego seminarium „Problemy granic w filozofii i nauce” oraz wielu innych uniwersyteckich projektów użytkowych.