Projekty

Stowarzyszenie włącza się pomocniczo w wiele prac i inicjatyw Uniwersytetu, jak np. ostatnio współtworzenie i współorganizowanie wydarzeń związanych z Jubileuszem 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego, organizowanie konferencji, mających na celu zwiększenie świadomości istnienia i wagi trzeciego sektora wśród studentów, współpraca z fundacjami i organizacjami trzeciosektorowymi wspierającymi działalność studencką (np. podczas Juwenaliów). Chcemy także jako Stowarzyszenie stanowić pomost między światem biznesu i światem akademickim, między Uniwersytet a instytucjami kultury.

Realizujemy:

 1. „Akademik – młody przedsiębiorca”
 2. „Juwenalia Rybnickie 2010”
 3. "Z angielskim do źródeł wiedzy" - projekt realizowany w partnerstwie z II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku.
 4. "Widma Pamięci" - realizacja wydawnictwa.
 5. "Szkoła Liderów"

 

Zrealizowaliśmy w ostatnim czasie:

 1. "Wieczór z muzami"
 2. Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989-2009” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa.
 3. "Dojeżdżacie? - Dojeżdżamy!" - społeczna kacja dotycząca połączeń komunikacyjnych pomiędzy Katowicami i Rybnikiem.
 4. Młody dziennikarz” – konkurs dla licealistów.
 5. Organizacja konferencji „Migracja młodych ludzi zagranicę a system edukacji w Polsce” podczas targów edukacji „Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu” zrealizowanej we współpracy z Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej oraz Urzędem Miasta Rybnika.
 6. Konferencja naukowa pt. „Homo homini lupus est - skaza na pięknym obrazie człowieka i koncepcje jej wymazania” (18 kwietnia 2008 roku).
 7. Sympozjum naukowe pt. „Gender” (zadanie było realizowane we współpracy z Sekcją Gender Koła Naukowego Studentów/ek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - 6 maja 2008 roku).
 8. „Koncert z okazji 5-lecia Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku przy okazji Juwenaliów Rybnik 2008 oraz Dni Rybnika” – koncert plenerowy odbył się 16 maja 2008 na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku. Impreza dotowana przez miasto Rybnik w postaci grantu. Przedsięwzięcie realizowane przy partnerstwie z Samorządami Studenckimi OD Uniwersytetu Śląskiego, ROND Akademii Ekonomicznej, CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku.
  Podczas koncertu wystąpił zespół T.LOVE, HURT, The October Leaves oraz Vallium; przygotowano warsztaty salsy oraz koncerty zespołów studenckich w rybnickich pubach.
 9. Obchody 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – organizacja konferencji oraz panelu dyskusyjnego „Uniwersytet i jego światy” z udziałem m.in. władz miast akademickich, władz Uniwersytetu. Organizacja koncertu jazzowego Jana Garbarka – wspólnie z Agencją Artystyczną „Paradam”. Organizacja występu kabaretu MUMIO.
 10. „Akademik - młody przedsiębiorca” Grupę partnerską realizującą projekt tworzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika (wnioskodawca), Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja „Zagłębie dla Młodych” i pomysłodawca projektu - spółka Internet Ventures. "Akademik" to szkolenia psychologiczno-motywacyjne, szkolenia z zakresu funkcjonowania firmy, warsztaty i konsultacje z zakresu tworzenia biznesplanów.
 11. "Diagnoza społeczna: Rybnik 2008. Identyfikacja i analiza lokalnych problemów społecznych" to projekt badawczy realizowany w wybranych dzielnicach Rybnika. Istotą projektu jest nie tylko zbadanie rybnickich problemów, ale i podniesienie poziomu aktywnego uczestnictwa mieszkańców Rybnika. Diagnoza społeczna realizowana jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.