Walne Zebranie Członków - 9 listopada 2011r.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie wszystkich P.T. Członków, które odbędzie się 9 listopada br. o godz. 17.00 w Auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

W razie braku quorum, przewiduje się zwołanie kolejnego walnego zebrania, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu SPUŚ jeszcze w tym samym dniu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
  2. Sprawozdanie Członków Zarządu z bieżącej działalności Stowarzyszenia.
  3. Informacja o stanie finansów Stowarzyszenia.
  4. Absolutorium dla odchodzącego Zarządu.
  5. Podjęcie decyzji o statusie SPUŚ (organizacja pożytku publicznego).
  6. Wolne wnioski.

Bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w naszym najbliższym zebraniu.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Zbigniew Kadłubek Prezes Zarządu SPUŚ