Darowizny

logo

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

KRS 0000008344


Nr konta 97 1050 1214 1000 0022 8370 4670
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice

 

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 (Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 z późn. zm.) osoby prawne mogą odliczać od uzyskanego dochodu darowizny na działalność organizacji pozarządowych, łącznie do wysokości nie przekraczającej 10%.

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) art. 26 ust 1 pkt. 9, osoby fizyczne od uzyskanego dochodu mogą odliczać darowizny na działalność organizacji pozarządowych, łącznie do wysokości nie przekraczającej 6%.

Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków w/w celu ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

 

Za wszelką okazaną pomoc dziękujemy!