Publikacje

Rybniczanie na drodze do społeczeństwa obywatelskiego.

Raport z badań Diagnoza Społeczna. Rybnik 2008.

Logo Diagnoza Rybnik 2008


Raport z badań jest solidnym opracowaniem jednego z wiodących problemów przez pracowników Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Uniwersytetu Śląskiego. Już sam fakt podjęcia tego typu badań na reprezentatywnej próbie mieszkańców, wciągnięcia do tego studentów jest sukcesem Autorów.

Raport pokazuje uwarunkowania i postawy społeczne mieszkańców Rybnika. Raport jest przygotowany bardzo profesjonalnie i ze znawstwem problemu. Zaprezentowane są założenia merytoryczne i metodologiczne badań (Andrzej Górny, Izabella Kaznowska), aktywność społeczna mieszkańców miasta (Krystyna Pawleta, Mariusz Juszczyk), stosunek mieszkańców do trzeciego sektora (Wojciech Kiljańczyk), otoczenie społeczne i naturalne (Janusz Piechoczek, Dominika Świtała), inicjatywy lokalne i ich promotorzy (Andrzej Górny, Izabella Kaznowska). Wszystkie przytoczone części raportu opierają się na badaniach ilościowych oraz interpretują dane zjawisko. Badania rybnickie porównywane są do badań ogólnopolskich, co pozwala na uchwycenie specyfiki lokalnej.

Ciekawe są wnioski z badań. Najbardziej optymistyczny jest ten, że mamy do czynienia w Rybniku z powolnym procesem tworzenia się zrębów społeczeństwa obywatelskiego. Autorzy raportu dostrzegają jednak, że znaczna część aktywności obywatelskiej koncentruje się w parafiach. W ten sposób doświadczamy na Śląsku ciągłości społecznych działań kościoła katolickiego, które zostały zapoczątkowane w XIX wieku. Ta ciągłość aktywności obywatelskiej jest potencjałem tego regionu.

Najistotniejsze w raporcie jest pokazanie, co czyni Andrzej Górny, przyczyn małej aktywności rybniczan, pomimo dużego potencjału społecznego. Przyczyny tkwią, jak słusznie Autor podkreśla w braku informacji i komunikacji społecznej oraz małej liczbie organizacji non-profit. Należy podkreślić ciekawe rozpoczęcie i zakończenie raportu. Czyni to stosowną literacką sentencją Zbigniew Kadłubek. (autorka opinii: dr hab. Urszula Swadźba).

www.cris.org.pl

 

 

Flaga

ZałącznikRozmiar
diagnoza_rybnik2008.pdf554.06 KB