Szkolenia dla studentów, absolwentów i doktorantów

CRIS (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych), z którym realizujemy projekt, przyjmuje zgłoszenia na drugi cykl szkoleń z zakładania i prowadzenie firmy. Zapraszamy studentów, absolwentów i doktorantów z Rybnika, Katowic i Sosnowca.

Szkolenia zaczną się po 20 kwietnia 2009 roku. Zostaną przeprowadzone na uczelniach lub w ich bliskim sąsiedztwie. Dokładny plan zajęć ustalimy po zrekrutowaniu grup. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Uwaga! Status absolwenta przysługuje do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych.

Szkolenia w Katowicach, Rybniku i Sosnowcu obejmują:

  • zajęcia motywacyjne – nauka kreatywnego myślenia, określanie własnego potencjału, wyznaczanie celów, przełamywanie strachu przed prowadzeniem własnego biznesu (6 dni po 4 godziny szkoleniowe),
  • zajęcia z prowadzenia firmy - formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakładanie firmy, zobowiązania prawne i rachunkowe przedsiębiorcy (8 dni po 4 godziny szkoleniowe),
  • warsztaty z tworzenia profesjonalnych biznesplanów (4 dni po 4 godziny szkoleniowe).

Po ukończeniu szkoleń osoby zdecydowane na powołanie własnej firmy wesprze doradca biznesowy. Zainteresowanym pomożemy przygotować materiały promocyjne i internetowe wizytówki ich firm. Autorzy najlepszych biznesplanów wezmą udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami.

Wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy na portalu "MłodyPrzedsiębiorca.pl" lub pobierz formularz zgłoszeniowy na szkolenia w Rybniku, Katowicach lub Sosnowcu i wyślij na adres akademik@cris.org.pl

Szczegółowych informacji na temat szkoleń w Katowicach, Rybniku i Sosnowcu udzielamy pod numerem telefonu: 032 739 55 12 w. 104 oraz w biurze CRIS (Rybnik, ul Białych 7, II piętro).