O nas

Czym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego? Jest to przede wszystkim wspólnota z troską myślących o Uniwersytecie Śląskim. Jest to następnie organizacja non-profit, która działa w przestrzeni trzeciego sektora dla dobra i na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizacja działająca w oparciu o przyjaźń – bo taka idea przyświecała Założycielom Stowarzyszenia – w otoczeniu uniwersyteckim w celu wzmocnienia zarówno znaczenia Uczelni, jak i wspierania różnych inicjatyw akademików i studentów związanych z Uniwersytetem Śląskim.

Warto przypomnieć kilka momentów historycznych dla Stowarzyszenia: Zebranie założycielskie Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 25 lutego 1998 roku w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Członkami Komitetu Założycielskiego byli: Henryk Dziewior, Marek Lubelski, Jan Olbrycht, Maksymilian Pazdan, Dariusz Szostek. 15 maja 1998 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach, Wydział I Cywilny wpisał Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego do rejestru stowarzyszeń.